Srovnání poštovních klientů

Linux+Autorem je: Piotr Machej. Přestože existuje velké množství internetových fór, blogů a komunikátorů, stále nemizí zájem o původní formu klasické komunikace přes Internet. Mluvím samozřejmě o elektronické poště.

Jde o skvělý způsob dorozumívání se v případě, kdy nepotřebujeme dostat odpověď okamžitě. V počáteční fázi vývoje elektronické pošty bylo možné takto zasílat jen textové zprávy. V současné době už nikoho nepřekvapují barevné zprávy s vloženými obrázky anebo dokonce krátkými filmy. Stále méně je lidí (o firmách ani nemluvě), kteří používají Internet a nemají vlastní e-mailovou adresu. Tato expanze elektronické pošty má však také svou stinnou stránku, a to moře nechtěné korespondence zahlcující naše schránky (hovorově se jí říká spam nebo junk-mail).

Právě z tohoto důvodu je tak důležité vybrat si k používání správný program. Pokud čteme elektronické zprávy denně, tak by nás přece náš poštovní klient neměl přivádět k šílenství, nemám pravdu? Tento článek má za úkol pomoci najít program, který pro nás bude nejvhodnější a se kterým bude čtení a psaní e-mailů potěšením.

Kritéria výběru

Říká se, že nejdůležitější je první dojem. Po spuštění programu si hned všímáme toho, jak rychle se otevírá a jak nás uvítá. Objeví-li se před vámi na hlavní obrazovce spousta nesrozumitelných voleb, jejichž použití vyžaduje četbu manuálu, pravděpodobně program zase rychle odinstalujete. Proto jsem jako hlavní kritérium pro hodnocení našich kandidátů zvolil vzhled rozhraní, jeho přehlednost a uživatelský komfort. V dalším pořadí byly zohledněny možnosti konfigurace a přizpůsobení programu našim preferencím. Bezvýznamné není ani to, jaké protokoly klient obsluhuje – zvláště, pokud se jedná o naši bezpečnost. Nakonec se podíváme, jaké další zajímavé funkce nabízejí testované programy (např. automatickou kontrolu pravopisu, kterou někteří uživatelé tolik potřebují).

S přehledem vlastností jednotlivých programů se můžete seznámit v Tabulce 1. Každou z nich jsem ohodnotil na rostoucí stupnici 1 až 6. Výjimkou jsou vlastnosti, u nichž záleží pouze na tom, zda má program danou funkci implementovanou nebo ne. V tomto případě jsem použil znaky + (program tuto funkci poskytuje) i – (neposkytuje). Způsob výpočtu závěrečné známky je uveden v rámečku Způsob výpočtu výsledku.

Testované programy

  • Thunderbird - Thunderbird je nově navržený poštovní modul Mozilly. Na rozdíl od svého předchůdce, Mozilla Mailu (který byl součástí balíčku Mozilla), je Thunderbird samostatný produkt. Můžeme jej využívat s prakticky jakýmkoliv internetovým prohlížečem (např. s Firefoxem). Od Mozilla Mail se Thunderbird odlišuje také přítomností takových funkcí, jako jsou možnost nastavování panelů nástrojů, rozšíření uživatelského rozhraní (zvyšující jeho funkčnost), nový vzhled (lze jej modifikovat pomocí motivů) nebo zjednodušené rozhraní a menu.
  • Evolution - Program Evolution, vyvíjený firmou Novell, není jen poštovní klient. Obsahuje také kalendář a seznamy úkolů, díky čemuž se výborně hodí jako nástroj pro plánování času. V nejnovější verzi 2.0 zmizely přehledy známě z řady 1.4, v nichž bylo možné prohlížet aktuální stav počasí a záhlaví zpráv zasílaných přes RSS.
  • KMail - Spolu s prostředím KDE je standardně dodáván poštovní klient KMail. Spolu s několika dalšími aplikacemi je obsažen v balíčku Kontact. Bohužel není šířen individuálně, chceme-li jej tedy používat, musíme si hned nainstalovat celou sadu nástrojů. Při některých testech tohoto programu se objeví výraz (Kontact), který nás informuje, že je daná funkce k dispozici pouze při používání celého balíčku Kontact, ne však v samotném KMailu (tak je tomu například v případě prohlížení diskusních skupin, které jsou obsluhovány programem KNode).
  • Sylpheed-Claws - Program Sylpheed má docela četnou skupinu milovníků. Sylpheed-Claws je svého druhu cvičištěm umožňujícím testovat nová řešení a funkce. Těm, kterým záleží na stabilitě, se doporučuje používat raději Sylpheed, přesto ale mnoho lidí volí Sylpheed-Claws, aby mohli dříve využívat nové funkce.
  • Opera - Opera je sice především internetový prohlížeč, ale podobně jako Mozilla má vestavěný také poštovní modul. Jmenuje se M2, ale v tomto článku o něm budu mluvit s použitím názvu Opera. Hlavním prvkem, který odlišuje tohoto klienta od ostatních, je umisťování všech zpráv do jedné databáze (většina klientů je rozděluje do různých souborů). Uživatel si tyto zprávy může prohlížet a třídit různými způsoby.

Lokalizace

Nic tolik neusnadňuje používání programu, jako rozhraní, které s námi komunikuje v mateřském jazyce. Samozřejmě jsou i tací, kteří upřednostňují angličtinu a překlady spíše nevyužívají, je ale dobré vědět, zda je daný program dostupný v národní verzi. Naštěstí byly všechny testované programy přeloženy do mnoha jazyků, i když ne vždy jsou překlady k dispozici spolu s programem. Například v případě Thunderbird-u si můžeme hned stáhnout celý program v národní verzi, anebo začít s anglickou verzí a poté si doinstalovat rozšíření obsahující příslušný překlad.

Rozhraní

Jak již bylo řečeno, důležitý je první dojem. V tomto ohledu mě nejvíce překvapilo setkání s Evolution, jehož rozhraní se výrazně změnilo ve srov nání s řadou 1.4. Především mě zamrzelo, že již není k dispozici okno, ve kterém jsem se mohl dozvědět, jaké je počasí a co je nového ve světě. Na druhou stranu je však nyní rozhraní jednodušší a přehlednější, což je nepochybně plus.

Program Thunderbird na mě udělal dobrý dojem. Možná je to proto, že mám velice rád jeho příbuzného – Firefox. Oba tyto programy se pěkně doplňují a při používání Thunderbirdu jsem měl pocit komfortu.

Také program KMail je velice pohodlný na používání. Menu je čitelné, a volby dobře popsané.

Program Sylpheed-Claws mě v prvním okamžiku trochu zdeprimoval. Přemítal jsem, zda není příliš přeplácán funkcemi. Odtud také první hodnocení (3) v kategorii pohodlnosti používání programu. Později, když jsem si na toto rozhraní zvykl, se ale ukázalo, že jde o velice pohodlný program.

Podobně se mají věci v případě Opery. To, že program vůbec nemá tradiční složky s poštou, ze začátku šokuje a způsobuje, že člověk hledá volby, které tento program vůbec nemá. Později se ale ukazuje, že nejsou vůbec potřeba, protože byla použita zcela nová řešení. Stojí za to se na ně podívat blíže, protože jsou docela zajímavá. Mezi jinými máme k dispozici filtry, které se učí na základě zpráv přidávaných a mazaných uživatelem. Užitečné jsou také náhledy zobrazující zvlášť zprávy opatřené různými příznaky (např. důležité, zábavné nebo vyžadující odpověď). Stejným způsobem je nakládáno se zprávami, které obsahují různé přílohy. Zajímavostí je také automatické ukládání vyhledávání, což nám později umožňuje snadno zobrazit zprávy splňující daná kritéria. Podobná řešení lze implementovat také v jiných programech (např. v Evolution s použitím virtuálních složek), ale v Opeře fungují hned, bez žádného úsilí ze strany uživatele.

Skiny

Když se nám vzhled programu okouká, stojí za to mít možnost jej změnit. Má to význam zvláště tehdy, máme-li na ploše stylovou tapetu, odpovídajícím způsobem zbarvené rámečky a menu a pouze poštovní program se vyjímá ošklivou šedí.

V této kategorii nejvíce bodují Thunderbird a Opera. Oba tyto programy můžeme změnit k nepoznání díky tématům a skinům dostupným na Síti. V programu Sylpheed-Claws můžeme změnit jen styly ikon – kdybychom chtěli modifikovat ostatní prvky rozhraní, vyžadovalo by to změnu stylu Gtk. Evolution a KMail nám také neumožňují zasahovat do jejich vzhledu.

Nechtěná pošta

Stále více dodavatelů poštovních účtů nabízí možnost filtrování nežádoucí pošty hned na serveru. Je to nejlepší řešení, obzvláště pro uživatele modemů – díky tomu spam vůbec nemusíme stahovat na náš počítač. Ne vždy je však takové řešení k dispozici, a kromě toho se může stát, že nějaký nežádoucí e-mail přece jen proklouzne, stojí tedy za to věnovat pozornost filtrům nevyžádané pošty na straně klienta. V této kategorii nejlépe dopadly programy Thunderbird, Evolution a Opera. Thunderbird a Opera mají vestavěné spamové filtry, které se od uživatele učí, jaká pošta je nežádoucí. Toto řešení je velice zajímavé. I když ze začátku vyžaduje trochu práce, v delším časovém horizontu přináší skvělé výsledky. Evolution, stejně jako Sylpheed-Claws, používá program SpamAssassin. O něconižší hodnocení pro Sylpheed-Claws vyplývá z toho, že spolupráce se SpamAssassin je k dispozici teprve po nainstalování odpovídajícího pluginu. V programu KMail se ve verzi 1.7 objevil kreátor antispamových filtrů, který rozpoznává takové nástroje, jako jsou SpamAssasin nebo BogoFilter, a s jejich pomocí automaticky vytváří odpovídající pravidla pro zprávy. Jelikož i zde je potřeba jistý zásah ze strany uživatele, obdržel o něco horší hodnocení.

Kontrola pravopisu

„Ukaž mi, jak píšeš, a já ti řeknu, kdo jsi”. Slýcháme nářky, že umění psát dopisy zemřelo před mnoha lety. Vývoj Internetu je ale doprovázen ještě jedním problémem. Jde o ledabylé psaní, bez starostí o pravopis a interpunkci. U korespondence s kamarádem to sice není problém, ale při zasílání žádosti o práci nebo dopisu důležitému zákazníkovi to má podstatný význam. Naštěstí mnoho poštovních programů umožňuje zkontrolovat pravopis před odesláním dopisu. Mezi námi testovanými programy to umí všechny. Thunderbird má vestavěný modul pro kontrolu pravopisu a ostatní používají program Aspell. Nejpohodlnějším řešením je, když program hned při psaní označuje chybná slova. Tuto možnost nabízejí Evolution, Sylpheed-Claws a KMail. Samozřejmě lze využít také kontrolu správnosti textu až po jeho napsání. Opravdu stojí za to tuto funkci používat, obzvláště při posílání zpráv na diskusní fóra, kde si někteří uživatelé libují ve vytýkání třeba jen drobných překlepů.

Vyhledávání informací

Ach jo, poznámky se mi někde zašantročily a já jsem zase zapomněl, jakou ten známý má adresu. Co nadělám s tím, že mám špatnou paměť? A jak to teď mám najít mezi tou hromadou e-mailů?

No právě. Vyhledávání textu v naší korespondenci. Neocenitelná funkce, bez níž je těžké si představit používání elektronické pošty. V základním rozsahu ji poskytují všechny testované programy, tj. můžeme vyhledávat dopisy obsahující hledaný znakový řetězec v adresách odesílatele a příjemce, v předmětu, a dokonce (a to je možná nejdůležitější) v obsahu zprávy. Obvykle by nám to mělo stačit. Kromě toho máme k dispozici ještě vyhledávání informací v záhlaví, a dokonce vyhledávání e-mailů splňujících další kritéria (např. označených jako důležité).

Zajímavostí dostupnou v Opeře je, že se výsledky vyhledávání zobrazí jako zvláštní obrazovka, což nám umožňuje se k nim později snadno vrátit. V Thunder-birdu podobnou úlohu plní vyhledá-vací složky a v Evolution VFolders (virtuální složky).

Třídění korespondence

Pokud udržujete živou korespondenci se spoustou lidí anebo když jste přispěvovateli mnoha diskusních fór, můžete začít ztrácet orientaci v hromadách elektronické pošty. V každém z testovaných programů lze tento problém řešit trochu jinak. Máme možnost označit dopisy jako důležité, anebo je dokonce zařadit do určité kategorie (např. soukromé, zábavné, služební). Tato označení můžeme později využít při vyhledávání a také při filtrování zpráv. Nepočítáme-li Operu, umožňují všechny programy rozdělit poštu do určených složek na základě námi uvedených kritérií. Určitě nám to usnadní prohlížení pošty. V Opeře je použito jiné řešení, jelikož zde nejsou přítomny složky v pravém slova smyslu – máme k dispozici náhledy, v nichž si můžeme prohlížet zprávy splňující určitá kritéria (technicky se však stále nacházejí v jedné databázi). Kromě rozdělování pošty do různých složek nebo náhledů se hodí možnost roztřídit zprávy podle našich požadavků. Asi nejširší možnosti v tomto ohledu poskytují programy Thunderbird, Evolution a Sylpheed-Claws. Horší situace je u KMail a Opery, kde jsem našel výrazně méně dostupných kritérií třídění.

Kritérium Thunderbird Evolution KMail Sylpheed-Claws Opera
Č. testované verze 1.0 2.0.3 1.7 0.9.12b 7.54
Č. nejnovější verze 1.5 2.0.3 1.7.1 0.9.13 7.54
Lokalizace + + + + +
Rychlost 4 5 4 6 5
Snadnost konfigurace 6 6 4 4 4
Komfort používání 6 5 4 3 / 5 3 / 6
Rozšíření funkčnosti prostřednictvím pluginů + - - + -
S/MIME + + + - -
SSL/TSL + + + + +
PGP + + + + -
Obsluha schránek Maildir - + + + -
Kanály RSS + - + (Kontact) - +
Podpora diskusních fór + - + (Kontact) + +
Podpora tisku + + + + +
Skiny + - - - +
Signatury + + + + +
Podpora více poštovních účtů + + + + +
Importování poštovních schránek z jiných programů + + + + +
Stahování pošty v určitých intervalech + + + + +
Třídění dopisů 6 6 4 6 4
Třídění do vláken + + + + -
Správa složek 6 5 5 5 4
Priority zpráv 5 5 3 3 4
Filtrování pošty do různých složek + + + + -
Filtrování spamu 6 6 5 5 6
Doplňování adres nacházejících se v adresáři + + + - +
Vyhledávání v adresách, předmětech a v obsahu + + + + +
"Klikatelné" adresy + + + + +
Kontrola pravopisu 5 6 5 6 5
Šablony dopisů + - - + -
Podbarvení citátů 4 4 6 6 5
Úpravy e-mailů v HTML + + + - -
Možnost používání externího editoru + - + + -
Konfigurace fontů + + + + +
Konfigurovatelné klávesové zkratky - - + - +
Práce v režimu offline + + - + +
Počet bodů 71 66 61 63 / 65 56 / 59
Pořadí 1 2 3 4 5

Způsob výpočtu výsledku

Vítěz byl vybrán prostým sečtením hodnocení ve všech kategoriích. V případě kategorii, kde bylo možné získat + a -, jsem za plus přiděloval 1 bod, a za minus 0 bodů. U ostatních kategorií jsem použil rostoucí stupnici od 1 do 6 (kde 1 je nejhorší, a 6 nejlepší). Pochybnosti mohou vzbuzovat dvě hodnocení v některých kategoriích. Pokud jde o hodnocení pohodlnosti používání programů Sylpheed-Claws a Opera, první známka se týká prvního dojmu, druhá pak stavu po přivyknutí k rozhraní.

Závěr

Jak je vidět z tabulky, výsledky dosažené všemi programy jsou dost podobné. Nakonec se vítězem stal program Thunderbird, který mi nejvíce připadl k srdci. Úplně jiné to bylo s Evolution. Přes četné pokusy se pro tento program nemohu nadchnout, přestože z tabulky vyplývá, že nemá žádné závažnější nedostatky. Zajímavým nápadem je Sylpheed-Claws, který určitě ještě v budoucnu použiji. Jeho hlavními výhodami jsou rychlost, velký počet voleb a pohodlné používání (až si na něj zvyknete). Rozhodně se mi nelíbí KMail – odradilo mě to, že stačilo několik e-mailů s většími přílohami, aby začal dlouze přemýšlet, a WWW stránky otevírá v prohlížeči Konqueror, namísto aby použil již otevřená okna Firefoxu. Pokud jde o Operu – na její novátorské řešení si prostě musíte zvyknout. Je docela zajímavé, ale v mých očích Opera hodně ztrácí kvůli uzavřenému zdrojovému kódu a promítání reklam ve zdarma dostupné verzi. V souvislosti s tím doporučuji program Thunderbird.

Z obsahu Linux+ Březen 2005

Hlavním tématem březnového čísla jsou poštovní programy. Krom novinek ze světa Linuxu a 2DVD zde najdete spoustu srozumitelných a užitečných článků:Šifrování a digitální podpis ve standardech OpenPGP a S/MIME, Podpisy ze Signify, Filtrování pošty v Evolution, OpenOffice.org 2.0 hází rukavici Microsoft Office, KMail – klient elektronické pošty, Mozilla Thunderbird – klient elektronické pošty a diskusních skupin, Samba Commander – textový prohlížeč SMB zdrojů, Robin Hood: The Legend of Sherwood – 3D adventura ... Pokud máte zájem o časopis Linux+ navštivte domácí stránky případně si jej objednejte.

Komentáře

jiri.vetvicka odpověděl -

Opraveno dekuji za upozorneni, vloudil se tam jeden znak navic ;)

Close the world, open the next.

jiri.vetvicka odpověděl -

Je to z breznoveho cisla, takze nejaky ten patek to bude :), ale nemyslim si, ze by se mnoho podstatnyh veci zmenilo. Navic clanky maji ukazat obsah linuxplus a cim se zabyva, samozrejme je, ze v novych cislech bude obsah aktualnejsi ;)

Close the world, open the next.