Smart a zamykání balíčků v shellu

Ti z Vás, kteří ovládají Smart Package Manager přes příkazovou řádku, se určitě setkali se situací, kdy jste si chtěli nastavit příznak "lock" pro více než jeden balíček. V tom případě jste museli opakovat celý proces pro každý balíček zvlášť. Tedy zkopírovat jméno balíčku, nastavit ukazatel (=) a připojit požadovanou verzi balíčku.

Tento kosmetický nedostatek mě vedl k napsání shellového scriptu, který celý proces nastavování příznaku "lock" automatizuje. Scriptu se jako parametr předá celé jméno balíčku včetně jeho verze, přičemž počet parametrů není nijak omezen. Script automaticky nastavuje vztah mezi jménem balíčku a jeho verzí na "=", čímž dojde k zamčení pouze konkrétní verze balíčku.

Script je k dispozici zde: http://disk.jabbim.cz/shefa@jabbim.cz/smart_flag_set_lock

Dotazy, připomínky a podob. jsou velmi vítány.

honzaS

Autor: honzaS