Průvodce 11) Softwarové repozitáře

openSUSE průvodce
Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, manažer balíčků (package manager) instaluje software tím, že přitáhne balíčky ze software repozitářů, tím se stane software k dispozici pro jednoduchou instalaci pomocí manažera ve kterém jsou repozitáře nakonfigurované.

Softwarový repozitář je kolekce RPM balíčků (openSUSE balíčkovací formát) a metadata dostupných balíčků. Většinou jsou repozitáře na online serverech, ale můžou také být na CD/DVD či na jiných médiích.

11.1 Správa repozitářů

Repozitáře mohou být přidávány, mazány i konfigurovány pomocí aplikace YaST.
Kickoff menu => Computer tab => YaST => Software => Software Repositories
snapshot11.png

11.1.1 Přidávání Repozitářů

Oficiální repozitáře jsou před-konfigurované, ale existuje mnoho neoficiálních repozitářů, které je také možno přidávat.

 • Přidávejte repozitáře s opatrností
 • Neoficiální repozitáře mohou obsahovat experimentální balíčky.
 • Ne všechny repozitáře jsou vzájemně kompatibilní
 • Výše rizika repozitáře se může časem měnit
 • Mnoho repozitářů zpomalí správce balíčků

Nejjednodušší a nejbezpečnější způsob jak přidávat repozitáře je pomocí repozitářů, které jsou v aplikaci YaST.
Poskytne vám výběr populárních a celkem bezpečných repozitářů ze kterých můžete vybírat.
Kickoff menu => Computer tab => YaST => Software => Software Repositories => Click on "Add" => Select "Community Repositories" and click "Next"

Pamatujte, že openSUSE BuildService je komunitní služba k vytváření a sdílení balíčků.
OpenSUSE Build Service repozitáře jsou neoficiální a nepodporované tzn., že použití je na vlastní nebezpečí.

11.1.2 Doporučené Repozitáře

Měli byste vždy mít alespoň čtyři oficiální repozitáře.

 • Hlavní repozitář (OSS)
 • Hlavní repozitář (NON-OSS)
 • Hlavní Update Repozitář
 • Hlavní Update Repozitář (NON-OSS)

Dodatečně doporučuji přidání následujících neoficiálních repozitářů ze seznamu

 • Packman Repository
 • openSUSE BuildService – KDE:Extra


Stále vám chybí balíček?
Můžete prohledat balíčky/repozitáře na openSUSE buildService zde.
http://software.opensuse.org/search

Tento vyhledávající stroj také obsahuje packman repozitář
http://webpinstant.com
Mějte na paměti "pokud přidáváte neoficiální repozitář budte obezřetní"

11.1.3 Změna distributora, updaty

update instalovaných balíčků z jednoho repozitáře na verze z jiného repozitáře od jiného distributora je trošku složitější věc.
Dočtete se o tom dále:
http://en.opensuse.org/SDB:Vendor_change_update

11.2 Správa repozitářů v Terminálu

Pokud si přejete, můžete také spravovat repozitáře v Terminálu

Přidejte repozitář: auto-refresh enabled zypper addrepo -f [URL] [Alias].
Příklad: zypper addrepo -f http://ftp.gwdg.de/pub/linux/packman/suse/13.1/ packman

Zakažte repozitář: zypper modifyrepo -d [URL|Alias].
Příklad: zypper modifyrepo -d Packman

Odstraňte repozitář: zypper removerepo [URL|Alias].
Příklad: zypper removerepo http://ftp.gwdg.de/pub/linux/packman/suse/13.1

Seznam nakonfigurovaných repozitářů, ukázání detailů (priorities, URL, atd.):
zypper repozypper repos -d

See man zypper pro více.
man zypperman

nebo pro pomoc s jednotlivými příkazy
Příklad: zypper addrepo --help

poznámka: příkazy které je třeba spouštět jako root jsou psány tučně takto
originální článek v Anglickém jazyce

Přidat komentář

Filtered HTML

 • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <h2> <pre>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.