OpenOffice.org je i v SUSE LINUX Enterprise Desktop

Významnou součástí operačního systému SUSE Linux Enterprise Desktop 10 (SLED 10), který společnost Novell uvedla na trh, je i balík kancelářských aplikací OpenOffice.org. Je zde k dispozici ve své nové verzi 2.0. Protože představuje velmi zajímavou alternativu ke známé sadě kancelářských aplikací Microsoft Office, podívejme se na něj nyní i očima uživatelů, kteří dosud používali Microsoft Office a nyní uvažují o této variantě.

Základní charakteristika OpenOffice.org

O produktu OpenOffice.org lze obecně konstatovat, že je to plnohodnotný balík kancelářských aplikací. Nejedná se totiž o žádného nezralého nováčka. Jeho počátky, ovšem skryté pod jiným jménem, lze vystopovat už v době před téměř dvěma desítkami let. Nyní patří do kategorie otevřeného softwaru a je dostupný samostatně i jako součást různých produktů.

Současná verze OpenOffice.org 2.0 obsahuje textový editor Writer, tabulkový procesor Calc, prezentační program Impress, nástroj pro vektorovou grafiku Draw, editor matematických vzorců Math a nově i databázi Base. Jedná se o obdobné součásti, jakými jsou Word, Excel, PowerPoint atd., jež tvoří sadu Microsoft Office.

Přednosti a nedostatky

Uživatele výpočetní techniky zajímají obvykle přednosti a nedostatky produktů, které používají nebo o jejichž použití uvažují. V případě OpenOffice.org lze uvést následující přednosti. Především je to jeho multiplatformnost, tzn. možnost používat jej na operačních platformách Linux, Windows apod. Lákadlem je určitě i jeho cena. Lze jej získat zdarma (např. stažením z Internetu), v takovém případě je však bez záruky a podpory, nebo za nízkou cenu od příslušných softwarových firem, které přidávají další funkce, záruku a podporu. Díky příslušnosti do kategorie otevřeného softwaru se u tohoto produktu uplatňuje i nezávislost na jediné producentské firmě.

Vzhledem ke značnému rozšíření Microsoft Office patří k významným přednostem OpenOffice.org i vzájemná podobnost jejich uživatelského rozhraní. Díky tomu stačí novým uživatelům zmiňovaného produktu jen krátké nebo dokonce žádné přeškolení. Důležitá je i velmi dobrá kompatibilita se soubory používanými v prostředí Microsoft Office (.doc, .xls atd.). OpenOffice.org totiž umí otevírat nejen svoje vlastní soubory, ale i soubory Microsoft Office, pracovat s nimi a poté je ukládat buďto ve vlastním formátu nebo opět ve formátu Microsoft Office.

K přednostem určitě patří i nabídka vlastností, které např. u Microsoft Office nenajdeme (konkrétně u verzí OpenOffice.org 2.0 a Microsoft Office 2003 Standard). Jedná se např. o přítomnost grafického vektorového nástroje, možnost přímého převodu dokumentů do formátu .pdf, existenci stylů pro stránky, umožnění relativní adresace listů atd.

I na kvalitním produktu lze pochopitelně nalézt nějaké nedostatky. V případě srovnání OpenOffice.org a Microsoft Office lze na straně prvního jmenovaného produktu spatřovat jako nevýhodu o něco vyšší nároky na hardware (na méně výkonných počítačích se např. pomaleji spouští), nepřítomnost ekvivalentu groupwarové součásti Outlook (v Linuxu lze na tomto místě použít aplikaci Evolution), slabší podporu spolupráce na dokumentech, nepřítomnost funkce Řešitel v tabulkovém procesoru, nepřítomnost služby Balíček na cesty u prezentací apod. V případech, kdy organizace přechází z Microsoft Office na OpenOffice.org, je třeba počítat navíc i s potřebnou konverzí souborů a s konzervativním přístupem některých uživatelů, kterým mohou vadit i drobné kosmetické rozdíly uživatelského rozhraní obou produktů.

OpenOffice.org ve SLED 10

Jak již bylo zmíněno, kancelářský balík OpenOffice.org je mimo jiné standardní součástí operačního systému SUSE Linux Enterprise Desktop 10. Ce se týče jeho instalace, není si zde potřeba dělat žádné starosti, nainstaluje se automaticky sám už při generování systému.

Uživatelé s ním pak pracují obvyklým způsobem. Spustit jej mohou buďto přes ikonu Office nacházející se na pracovní ploše nebo přes tlačítko hlavní nabídky a volbu Office. V prvním případě se jim otevírá úvodní souhrnné okno produktu OpenOffice.org (obr.1) v němž si pak např. vyberou požadovanou součást (Writer apod.). Ve druhém případě mohou spustit požadovanou součást přímo.

Případné pomalé spouštění OpenOffice.org lze zrychlit pomocí prostředku Quickstarter. Ten se aktivuje průchodem přes tlačítko hlavní nabídky a dále volby Systém, Desktop Applet a OpenOffice.org Quickstarter. V tomto režimu činnosti se pak OpenOffice.org zavádí do paměti počítače už při jeho startu (zabírá tam asi 30MB). Konfigurace Quickstarteru se provádí přes jeho ikonu umístěnou v System Tray.

V systému SLED 10 je zařazen OpenOffice.org ve verzi 2.0. Ta pochopitelně obsahuje oproti předchozí verzi 1.1 několik novinek. My si zde v této souvislosti nyní všimneme alespoň jejího nového standardního formátu souborů. Jedná se formát založený na XML, což je otevřený veřejně dokumentovaný formát (pozn.: Microsoft Office používá nativní oficiálně nezveřejněný formát). Zmíněný nový formát souborů přitom zachovává plnou kompatibilitu se svým předchůdcem. Přípony souborů používané standardně v prostředí OpenOffice a Microsoft Office jejich jednotlivými součástmi jsou uvedeny v následující tabulce.

Součást Typ dokumentu Přípona dokumentu a šablony Ekvivalent v Microsoft Office
v OpenOffice.org 2.0 v OpenOffice.org 1.1
Writer Textový dokument .odt, .ott .sxw, .stw .doc, .dot
Calc Tabulka .ods, .ots .sxc, .stc .xls, .xlt
Draw Kresba .odg, .otg .sxd, .std -
Impress Prezentace .odp, .otp .sxi, .sti .ppt, .pot, .pps
Math Vzorec .odf .sxm -
Base Databáze .odb - .mdb

Vlastní použití jednotlivých součástí OpenOffice.org je natolik podobné světu Microsoft Office, že se jím zde ani nebudeme blíže zabývat. Kdo dokáže vytvořit dokument ve Wordu, pracovat s Excelem či sestavit prezentaci pomocí PowerPointu, ten si bude velmi rychle vědět rady i s obdobnými součástmi balíku OpenOffice.org. Pro demonstraci tohoto tvrzení jsou tu uvedeny příklady obrazovky z textového editoru Writer (obr.2) a tabulkového procesoru Calc (obr.3).

Přechod na OpenOffice.org

Organizace uvažující o přechodu na OpenOffice.org se pochopitelně zajímají mimo jiné i o způsob, jak tuto akci provést. Obecně se dá konstatovat, že jeho příprava by měla obsahovat následující kroky:

 • Zjištění rozdílů mezi dosud používaným kancelářským balíkem a OpenOffice.org,
 • zdokumentování současného počítačového prostředí (typů souborů apod.),
 • stanovení požadavků na plánované počítačové prostředí,
 • zajištění podpory vedení organizace,
 • zajištění finančního krytí pro potřebné nákupy, implementaci, školení a konzultace,
 • stanovení konkrétního plánu přechodu.

Pro převod stávajících dokumentů do formátu OpenOffice.org lze použít např. následující postupy:

 • Individuální převod jednotlivých souborů. V tomto případě uživatelé jednoduše otevírají svoje soubory a vzápětí je ukládají ve formátu OpenOffice.org. Tuto operaci provedou postupně se všemi svými soubory.
 • Hromadný převod pomocí průvodce. Tato možnost je vhodná pro velký počet souborů a je k dispozici po průchodu přes nabídku Soubor a volby Průvodci a Konvertor dokumentů (tato operace může trvat delší dobu a vyžadovat na disku značný prostor).
 • Nové vytváření souborů. Tento postup je doporučován především pro složité dokumenty, které by vyžadovaly po převedení rozsáhlé úpravy. V takových případech může být čas nutný k novému vytvoření souboru kratší než jeho převod a následné opravy.

Přestože je úroveň kompatibility produktu OpenOffice.org velmi vysoká, nelze očekávat, že vše bude převedeno se stoprocentní dokonalostí. Proto se doporučuje, aby soubory, jež byly převedeny, jejich vlastníci zkontrolovali (např. velikost znaků, formát odstavců, zalomení stránek, záhlaví i zápatí, tabulky, grafiku atd.) a v případě potřeby dodatečně upravili. Problémy lze očekávat např. při zobrazování některých náročných formátů, přenosu uživatelských nastavení a maker.

Vedle právě zmíněného jednorázového komplexního přechodu na OpenOffice.org se v praxi často jedná o složitější situaci, kdy uživatelé OpenOffice.org musí být schopni spolupracovat i s prostředím Microsoft Office. Jedná se např. o následující případy:

 • Pracovníci dané organizace si vyměňují dokumenty především mezi sebou, ale občas i s jinými organizacemi, v nichž se používá Microsoft Office,
 • většina pracovníků nemá kontakt s jinými organizacemi, určitá část (např. obchodní oddělení) má ale kontakt velmi častý a používá proto Microsoft Office,
 • v organizaci se provádí přechod na OpenOffice.org postupně po skupinách, takže zde po jistou dobu musí spolupracovat skupiny používající Microsoft Office a OpenOffice.org.

V takové situaci je vhodné určit, jaký formát souborů je považován v organizaci za standardní (tzn. že do něj mají být dokumenty exportovány). Toto určení může být dokonce definováno nikoli souhrnně pro celou organizaci, ale i specificky pro různé skupiny uživatelů. V této souvislosti může být využíván i známý univerzální formát .pdf.

Shrnutí

OpenOffice.org je plnohodnotný kancelářský balík. Je vybaven všemi službami, na něž jsou současní uživatelé zvyklí. Obsahuje dokonce i některé vlastnosti, které obvyklé nejsou (např. multiplatformnost, nezávislost na producentské firmě, nízká resp. nulová cena). Představuje tedy velmi zajímavou alternativu produktu Microsoft Office.

OpenOffice.org je dostupný jednak samostatně, jednak jako součást produktů některých firem. Např. společnost Novell jej zařadila i do svého linuxového desktopového operačního systému SLED 10. Potenciální zájemci se nemusí obávat při jeho nasazení závažných obtíží. Hladký přechod zajišťuje především jeho známé uživatelské rozhraní a vysoká kompatibilita.

Autorem článku je Ing. Oldřich Přichystal a byl publikován na serveru [?:http://www.novell.cz/ www.novell.cz ]

Komentáře

tomecek odpověděl -

Jenom škoda, že úpravy, které v balíku provádí Novell, nejsou dostupné i ve Win verzi. Je to vcelku pochopitelné, ale ty změny by opravdu stály za to!

standa.e odpověděl -

Jojo, treba ty filtry v Calcu... ;-)

tomecek odpověděl -

jj, nevim jak pro tebe, ale pro me jak doma tak v praci jdou ty filtry hodne dulezite! nebo napr. ta otravna hlaska pri vymazu bunky... to je hruza!!!