Linux na Českých drahách

Na www.mikrovox.cz je popis informačního systému pro cestující na Českých drahách, který jsme od r. 2000 postupně přepracovali na Linux. Poskytuje hlasové a textové informace o aktuálních příjezdech a odjezdech - hlášení ve stanicích, zobrazení na velkoplošných displejích a monitorech, dostupné na intranetu ČD. Dálková správa a aktualizace. Běží asi v 60ti stanicích.

Komentáře

Pavel Dvořák odpověděl -

Pro obveselení obsluhy jsme do systému vložili velké množství různých legrácek, museli jsme to upravit tak, aby to nešlo pouštět do rozhlasu, protože si nějaký škarohlíd stěžoval. Právě díky těmto žertíkům jsme uspěli v poměrně tvrdé konkurenci, a také proto, že systém je i pro nezaškoleného snadno ovladatelný. P.D.