Jednoduše - GMAIL, IMAP a Thunderbird

Kdysi jsem si založil poštovní účet u GMAILu, ale teprve nedávno jsem se pokusil pro stahování pošty použít protokol IMAP, který (nejen) GMAIL poskytuje. Jistě znáte a mnozí jste i nastavovali svého poštovního klienta pro stahování pošty přes protokol POP (POP3). Protokol IMAP však nabízí synchronizaci pošty, tzn. že pracuji s e-maily přímo na poštovním serveru a vlastně stahuji do počítače jen seznam e-mailů v dané složce, seznam složek a právě vybraný e-mail.

Pokud se rozhodnu některý e-mail smazat, smaže se vlastně přímo na serveru, pokud vytvořím novou složku, vytvoří se na serveru atd. Výhodou je, že pokud používám svůj e-mailový účet na více počítačích, mám jej přes protokol IMAP vždy aktuální na každém znich (dokonce současně). Můj návod se bude týkat, jak už nadpis napověděl, poštovního klienta Mozilla Thunderbird.

 1. Nejprve je potřeba ve svém účtu na GMAILu povolit přístup na IMAP (vpravo nahoře NASTAVENÍ -> Přeposílání a protokol POP/IMAP -> Povolit protokol IMAP) a samozřejmě uložit změny!
 2. Při prvním spuštění Thunderbirdu se spustí Průvodce vytvářením účtu, pokud jej zrušíme, účet vytvoříme ručně: menu Úpravy - Nastavení účtu.
 3. Pokračujeme tedy nejprve průvodcem:
 • vybereme Emailový účet
 • zadáme naše jméno (zobrazuje se příjemci) a naši e-mailovou adresu
 • typ serveru vybereme IMAP, příchozí server je v našem případě imap.gmail.com a odchozí server není tak jednoznačný, záleží na poskytovateli internetového připojení (v mém případě funguje smtp.gmail.com a jsem připojen přes O2 (IOL), tzn. že GMAIL mi povolí odeslat přes jeho server a IOL to nevadí. GMAIL si mě ověří jménem a heslem ke gmail účtu. Nemusí to tak ale fungovat vždy)
 • jméno uživatele (vaše jméno pro přihlášení do GMAILu včetně @gmail.com) např. novak@gmail.com
 • zadáme název účtu (zpravidla e-mailová adresa, nebo název poštovního serveru)
 • zkontrolujeme nastavení
 • Účet je třeba nyní donastavit - proto tedy v menu ÚPRAVY -> Nastavení účtu (pokud jsme zrušili průvodce nastavením účtu, zde lze vše nastavit znovu)
  • první položkou k editaci (pokud nechceme měnit jméno, e-mailovou adresu, název účtu, popř. doplnit společnost, či adresu pro odpovědi) je Nastavení serveru -> Nastavení zabezpečení - zatrhnout SSL (Nastavení zabezpečení), dále pak můžeme upravit např. po kolika minutách kontrolovat nové zprávy atd.
  • druhou položkou k editaci je úplně dole - Server odchozí pošty (SMTP). Zde vidíme náš účet, klikneme tedy na Upravit. Název serveru je volitelný, důležité ale je zaškrtnuté políčko "Pokud je dostupné TLS" (jen u GMAILu, jiný SMTP server může mít i jiné nastavení)
  • zkontrolujeme jméno uživatele (zpravidla naše e-mailová adresa)
  • potvrdíme
  • Nastavení účtu také potvrdíme OK a klikneme na Přijmout. Pokud se nás zeptá na heslo, je vše v pořádku. Zadáme heslo a po synchronizaci (rychlost je závislá na rychlosti připojení k internetu) se zobrazí seznam složek a e-maily z poštovního serveru.
 • Zbývá ještě vyzkoušet přijímání a odesílání, pošleme tedy e-mail sami sobě. Při odesílání se zeptá znovu na heslo k účtu. Správce hesel si po zaškrtnutí příslušné volby hesla pamatuje.
 • Poznámky:
  1. Pokud máte počítač ve firemní síti a používáte firewall, musíte povolit na firewallu IMAP (TCP-143), nebo IMAPS (TCP-993), podle použitého zabezpečení.

  2. Mám ještě jeden účet, který povoluje IMAP. Je u SKYNETu. Tam ale SSL není potřeba. Server příchozí pošty je stejný pro IMAP i pro POP a je pop.skynet.cz, IMAP je prý povolen stále. Login je přidělený od SKYNETu.

  No a teď vidím, že jsem se trochu rozepsal. Nicméně stále doufám, že návod je jednoduchý. Pokud ne, nebo pokud mám snad v něčem chybu, rád se nechám poučit a čekám na pranýři :-)

  Autor: skinej