0 příspěvků / 0 new
Obrázek uživatele Aldik
Offline
Naposledy viděn: 9 let 6 měsíců zpět
Připojen: 07.01.2008 - 17:37
Samba - sdílení adresáře

Ahoj,
podle návodu na webu jsem se pokusil zprovoznit samba server. Klientské PC jsou Win XP + Win7. Na Suse jsem vytvořil samba uživatele s hesly.
Mám ale problém s nastavením přístupu k jednotlivým sdíleným adresářům. Pro sdílený adresář data jsem použil ve vlastnostech složky - pokročilá nastavení - přidal jsem zde ručně jednotlivé samba uživatele (které jsem založil na serveru) a jim dal možnost zápisu i čtení. Nevýhoda je zřejmá, po namapování a přihlášení mohou všichni číst všechno. Vytvořil jsem ještě druhé sdílení, kde jsem pomocí Yast nástroje pro Sambu dal právo čtení pro všecny, ale toto nastavení je zřejmě "přebito" nastavením ze sekce global, jelikož při pokusu o přístup je klient odmítnut bez toho, aniž by se zobrazil dialog s autorizací.

Jako konečný stav bych potřeboval, aby

- každý uživatel měl nasdílenu jen svou domovskou složku (připojím ve Windows jako další sítový disk) pomocí jména a hesla ze samby serveru a další sdílení (další adresář) by byl třeba pro všechny s tím, že by to bylo přístupné v rámci firmy (dle rozsahu IP) všem bez nutnosti zadání

Díky za jokoukoli radu

Moje konfigurace

# smb.conf is the main Samba configuration file. You find a full commented
# version at /usr/share/doc/packages/samba/examples/smb.conf.SUSE if the
# samba-doc package is installed.
# Date: 2011-11-02
[global]
workgroup = NEJAKA_SKUPINA
passdb backend = tdbsam
printing = cups
printcap name = cups
printcap cache time = 750
cups options = raw
map to guest = Bad User
include = /etc/samba/dhcp.conf
logon path = \\%L\profiles\.msprofile
logon home = \\%L\%U\.9xprofile
logon drive = P:
usershare allow guests = No
add machine script = /usr/sbin/useradd -c Machine -d /var/lib/nobody -s /bin/false %m$
domain logons = No
domain master = No
security = user
wins support = No
netbios name = Servik
hosts allow = 192.168.0. localhost
wins server =

[data]
path = /backup
comment = Zalohovy_disk
writable = Yes
read only = No

[homes]
comment = Home Directories
valid users = %S, %D%w%S
browseable = No
read only = No
inherit acls = Yes
[profiles]
comment = Network Profiles Service
path = %H
read only = No
store dos attributes = Yes
create mask = 0600
directory mask = 0700
[users]
comment = All users
path = /home
read only = No
inherit acls = Yes
veto files = /aquota.user/groups/shares/
[groups]
comment = All groups
path = /home/groups
read only = No
inherit acls = Yes
[printers]
comment = All Printers
path = /var/tmp
printable = Yes
create mask = 0600
browseable = No
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/drivers
write list = @ntadmin root
force group = ntadmin
create mask = 0664
directory mask = 0775

## Share disabled by YaST
# [netlogon]

[backup_hdd]
comment = backup_hdd
path = /media/My Book 3.0/backup_hdd
writable = Yes
read only = No